Fiľakovo

Prechod

Fiľakovo / Somoskőújfalu

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Lučenec
tel.: +421 47 229 2456
e-mail: NP.Lucenec@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť prehlásené 48 vopred na pracovisko: ZSSK CARGO, Ústredný dispečer, tel: 055 229 5493, e-mail: Ustrednydisp.Cargo@zscargo.sk
Uzavretý pre zásielky živých zvierat
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B