Spolupráca so školami

iconSpolupráca so školami

Prepojenie vyučovania na školách so zamestnávateľmi umožňuje študentom získať znalosti, ktoré vedia okamžite využiť v praxi. V ZSSK CARGO máme záujem spolupracovať so školami s cieľom kombinovať odborné vzdelávanie s našimi internými potrebami v oblasti prípravy budúcich zamestnancov. Školám spolupráca s nami zase umožňuje koncipovať také študijné programy, ktoré zvýšia pravdepodobnosť uplatnenia ich absolventov na trhu práce. Dlhodobo spolupracujeme so strednými odbornými a vysokými školami, pre ktoré zabezpečujeme odbornú prax študentov a pomoc pri organizovaní exkurzií v našich priestoroch. Študentom vychádzame v ústrety pri vypracovávaní projektov, záverečných či ročníkových prác.

ZSSK CARGO aktuálne spolupracuje s týmito strednými školami:

  • Strednou priemyselnou školou dopravnou v Trnave,
  • Strednou priemyselnou školou dopravnou vo Zvolene,
  • Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope,
  • Strednou odbornou školou železničnou v Košiciach,
  • Strednou odbornou školou dopravnou v Trenčíne,
  • Strednou odbornou školou dopravnou v Bratislave.

Nesmierne nás teší aj dlhodobá spolupráca so Žilinskou univerzitou.

V prípade, že chcete študentov vašej školy priviesť k nám na exkurziu, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0902 990 445 alebo mailom na gergelyova.zuzana@zscargo.sk.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com