Reklamácie

iconReklamácie

Sekcia odúčtovania tržieb železníc (OTŽ) zabezpečuje fakturáciu za poskytnuté prepravné služby v zmysle zmlúv, vybavovanie reklamácií faktúr za služby a náhrady škôd na prepravovaných zásielkach.

Osobitné ustanovenia pre postup pri reklamačnom konaní týkajúce sa práva, príslušnosti a predmetu reklamačného konania vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave vozňových zásielok sú zverejnené v Reklamačnom poriadku ZSSK CARGO.
 

Meno

Telefón

Mobil

E-mail

Ing. Mária Wagnerová +421 55 229 5649 +421 903 657 690 wagnerova.maria@zscargo.sk

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com