Odborná prax

iconOdborná prax

Ak máte záujem, môžete u nás absolvovať svoju odbornú prax.

Získate tak jedinečnú príležitosť dozvedieť sa z prvej ruky, ako to v našej spoločnosti funguje, a vyskúšať si to na vlastnej koži.

Zistíte, do akej miery vaše vedomosti a zručnosti zodpovedajú pracovnej realite a našim požiadavkám na zamestnancov.

U nás prepojíte to, čo ste sa naučili v škole, s praxou a dozviete sa veľa nového priamo od našich odborníkov.

V súčasnosti u nás absolvujú prax študenti z odborov: komerčný pracovník v doprave, elektrotechnika v doprave a komunikáciách, elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie.

Ak u nás chcete praxovať, dajte vedieť poverenému zamestnancovi vašej školy, ktorý nás osloví telefonicky na čísle 0902 990 445 alebo mailom na gergelyova.zuzana@zscargo.sk.

Odborná prax vám navyše otvára možnosť zamestnať sa u nás po skončení štúdia. Ako všetci naši zamestnanci, aj vy získate celý rad výhod. K najobľúbenejším benefitom patria:

  • náborový príspevok;
  • pravidelné zvyšovanie mzdy;
  • prestávka na jedlo a odpočinok so započítaním do pracovného času (u turnusových zamestnancov);
  • bezplatné periodické odborné vzdelávanie;
  • príspevok na stravu nad rámec zákona;
  • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier);
  • rekondičné pobyty (pre vybrané prevádzkové profesie aj nad rámec zákona);
  • cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností.
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com