Organizačné útvary

iconOrganizačné útvary

Úsek generálneho riaditeľa

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ: Ing. Jaroslav Daniška
tel. č. : +421 2 2029 7776
e-mail: cargo.gr@zscargo.sk

Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľka: Mgr. Silvia Kuncová
tel. č. : +421 2 2029 7776
e-mail: cargo.gr@zscargo.sk

Projektová kancelária a interný audit

Riaditeľ: Ing. Marcel Baláž
tel. č. : +421 2 2029 2237
e-mail: cargo.pkaia@zscargo.sk

Oddelenie kontroly, inšpekcie a ochrany

tel. č. : +421 2 2029 2308
e-mail: odd.kiao@zscargo.sk

Sekcia riadenia ľudských zdrojov

Riaditeľ: Ing. Milan Svorenčík
tel. č. : +421 2 2029 2408
e-mail: cargo.s02@zscargo.sk

Sekcia riadenia obchodno-prevádzkových činností

Riaditeľ: Mgr. Peter Ordoš 
tel. č. : +421 55 229 5410
e-mail: cargo.s03@zscargo.sk

Úsek obchodu

Riaditeľ: Ing. Miroslav Ľupták
tel. č. : +421 2 2029 7868
e-mail: cargo.u10@zscargo.sk

Úsek prevádzky

Riaditeľ: Ing. Miroslav Hopta
tel. č. : +421 55 229 5411
e-mail: cargo.u20@zscargo.sk
Puškinova 3
040 01 Košice

Úsek služieb

Riaditeľ: Mgr. Matej Hambálek
tel. č. : +421 2 2029 3329
e-mail: cargo.u30@zscargo.sk

Úsek služieb ŽKV - Depo Services

Riaditeľ: Ing. Ľubomír Kuťka
tel. č. : +421 2 2029 7205
e-mail: cargo.u40@zscargo.sk

Úsek ekonomiky

Riaditeľ: Ing. Peter Fejfar
tel. č. : +421 2 2029 7020
e-mail: cargo.u50@zscargo.sk

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com