Cenová kalkulácia

iconCenová kalkulácia

Máte záujem prepravovať po železnici? Zaujíma vás cena za prepravu? Pripravili sme pre vás možnosť informovať sa o cene aj touto formou. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára vám obratom poskytneme požadované informácie, a to vami zvolenou formou. V záujme čo najpresnejšej odpovede, vyplňte čo najviac políčok. Vyplnený formulár je výlučne pre naše potreby a žiadnym spôsobom nebude ďalej šírený.

Cenová kalkulácia

Prevádzkovateľ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. informuje dotknutú osobu, že informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente s názvom „Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.“, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zscargo.sk/oou.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com