Dcérske spoločnosti

iconDcérske spoločnosti

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Spoločnosť je operátorom plne automatizovanej technológie prekládkového komplexu v Čiernej nad Tisou. Unikátna technológia prekládky sypkých substrátov - rotačný výklopník - podporuje okrem priamej prekládky i nepriamu prekládku s možnosťou skladovania pod vysokou rampou po celej jej dĺžke. Súčasťou komplexu je rozmrazovacia hala.
www.btslovakia.sk

Cargo Wagon, a.s.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je manažovanie parku nákladných vozňov. Spoločnosť zabezpečuje prenájom vozňov do ZSSK CARGO  a do externého prostredia. 
kontakt@cargowagon.sk


ZSSK CARGO Intermodal, a.s.

Dňa 1.8.2015 bolo vyhlásené 2. kolo medzinárodného výberového konania na vstup kvalifikovaného investora do dcérskej spoločnosti ZSSK CARGO Intermodal, a.s., zameranej na realizáciu intermodálnej prepravy. Výberového konania sa zúčastnili štyri spoločnosti. K termínu pre predkladanie záväzných ponúk dňa 31.10.2015 bola doručená jedna kompletná ponuka a tri oznámenia o rozhodnutí ponuku nepredložiť. Jediná predložená ponuka od investora EP Cargo však nesplnila očakávania ZSSK CARGO po stránke ponúknutej ceny za 66 % akcií dcérskej spoločnosti. Do súťaže sa zapojili, ale ponuku nepredložili, ruská spoločnosť TransContainer, čínska spoločnosť Bondex Logistics a slovenská spoločnosť Railtrans International.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Riadiaca komisia vyhlásila výberové konanie za ukončené, a to bez výberu kvalifikovaného investora. Zároveň odporučila vedeniu spoločnosti ZSSK CARGO nerealizovať ďalšie kolo výberového konania a zvážiť ďalšie možnosti pre rozvoj intermodálnej prepravy a systémové riešenie podpornými aktivitami v rámci materskej spoločnosti.


 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com