O spoločnosti

iconO spoločnosti

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) vznikla 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave. Našou činnosťou nadväzujeme na viac ako 180 ročnú históriu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku. Sme najväčším a jediným celosieťovým železničným nákladným dopravcom na slovenskom trhu, zabezpečujeme prepravu nielen na hlavných, ale aj na všetkých regionálnych železničných tratiach. Zakladateľom a stopercentným akcionárom ZSSK CARGO je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy SR.

Poslanie

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Vízia spoločnosti

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu. Rozvoj našej spoločnosti je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčasného podielu v doprave v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky Slovenskej republiky a Európskej únie, konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com