NHM - Harmonizovaná nomenklatúra tovaru

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave.
Vznikla z harmonizovaného systému pomenovania a kódovania tovarov Rady pre colnú spoluprácu, ktorý tvorí základnú bázu.

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov platná od 1.5.2024 (.pdf)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com