Kilometrovník a číselník staníc

Kilometrovník a číselník staníc

Kilometrovník slúži pre výpočet kilometrických vzdialeností medzi vnútroštátnymi tarifnými bodmi.
Obmedzenia výpravného oprávnenia východzej a cieľovej stanice je nutné preveriť podľa Zoznamu staníc v SR nákladná preprava - TR6/N.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com