Prepravno-tarifné oznamy

Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

11_2024

Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - zmeny

01.07.2024
10_2024

Produkty CIT – Kontrolný zoznam-Plombovanie – zmeny a doplnenia

01.07.2024
09_2024

Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CUV – GLW-CUV – doplnenie

01.07.2024
08_2024

Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM – GLV-CIM – zmeny a doplnenia

01.07.2024
07_2024

TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - zmena

01.07.2024
06_2024

Dohoda SMGS – doplnenia

01.07.2024
05_2024

Nakladacie predpisy – zmeny

01.04.2024
04_2024

TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava – zmena

01.04.2024
03_2024

Tarifa pre prepravu vozňových zásielok TR 1 – 1111.00 – zmeny a doplnenia

01.04.2024
02_2024

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (HNM) – zmeny a doplnenia

01.05.2024
01_2024

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – zmeny a doplnenia

01.04.2024

 

Prepravno-tarifné oznamy 2018 - 2023

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com