Prepravno-tarifné oznamy

Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

18_2023

Poučný list o preprave nebezpečného tovaru

01.01.2024
17_2023

TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - zmena

10.12.2023
16_2023

Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb (OP VS) – zmeny a doplnenia

01.01.2024
15_2023

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – zmeny a doplnenia

01.01.2024
14_2023

Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - zmeny a doplnenia

01.01.2024
13_2023

Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - zmeny

10.12.2023
12_2023

Tarifa pre prepravu vozňových zásielok TR 1 - 1111.00 - zavedenie

01.01.2024
11_2023

Tarifa pre prepravu vozňových zásielok TR 1 - 1111.00 - zrušenie

31.12.2023
08_2023

Poučný list o preprave nebezpečného tovaru

01.07.2023
07_2023

Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - zmeny

01.07.2023
04_2023

Dohoda SMGS – zmeny a doplnenia

01.07.2023
03_2023

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov - zmeny a doplnenia

01.05.2023
02_2023

Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – zmena

06.03.2023
01_2023

Dohoda SMGS - doplnenie

01.01.2023

 

Prepravno-tarifné oznamy 2018 - 2022

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com