Trainee program

iconTrainee program

Trainee program je určený pre čerstvých absolventov vysokých škôl (do jedného roka od skončenia školy), ktorí ukončili minimálne bakalárske štúdium, ako aj pre absolventov stredných škôl (do dvoch rokov od skončenia školy).

Cieľom je získať do našej spoločnosti mladé posily.

Osobný tútor vám pomôže zorientovať sa v novom pracovnom prostredí a čo najrýchlejšie sa zapracovať v kolektíve, vyhodnotí vaše osobnostné vlastnosti, spôsobilosti a schopnosti, poradí vám, ako uplatniť teoretické poznatky zo štúdia v praxi.

Počas trainee programu v trvaní 3 – 12 mesiacov dostávate plat, hoci nevykonávate pracovnú činnosť samostatne, ale rotujete po pracoviskách s ohľadom na cieľové pracovné zaradenie.

Ak sa počas tohto obdobia naša vzájomná spolupráca osvedčí, zostávate u nás pracovať ako riadny zamestnanec.

Pre podrobnejšie informácie o trainee programe nás kontaktujte na čísle 0904 595 609 alebo mailom na novakova.kristina@zscargo.sk.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com