DIUM

DIUM

Kilometrické vzdialenosti medzi vnútroštátnymi stanicami s výpravným oprávnením pre medzinárodnú prepravu a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín sú uvedené v jednotnom kilometrovníku pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru – DIUM. Obmedzenia výpravného oprávnenia východzej a cieľovej stanice je nutné preveriť podľa Zoznamu staníc v SR nákladná preprava – TR6/N.

Zoznam nákladných staníc železníc OSŽD - Перечень грузовых станций железных дорог ОСЖД

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com