Predpisy

Predpisy

Názov predpisu

Platnosť

Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave  
Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb (OP VS)  
Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N)  
Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)  
Dohoda o organizačných a prevádzkových aspektoch kombinovaných prepráv v spojení Európa - Ázia (OSŽD) 01.07.2010
Dohoda o povelení prepravy ucelených vlakov a vozňových skupín na jeden nákladný list 07.12.2007
Produkty CIT  
Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.  
Vozňové plachty 01.08.2017
PTO - Plombovanie vozňov a UTI 25.03.2020
PTO - Naloženie a zabezpečenie VZ kovového šrotu 01.04.2017
Prehľadná tabuľka - výmenných režimov náklad.vozňov  
Zoznam číselných kódov železničných spoločností  
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com