Jednotlivé vozňové zásielky a ucelené vlaky

Jednotlivé vozňové zásielky a ucelené vlaky

Jednotlivé vozňové zásielky:

Tento systém prepravy zahŕňa prepravu jednotlivých vozňov, resp. skupín vozňov (skupina - 5 a viac vozňov na jeden prepravný doklad) podľa plánu vlakotvorby. Uvedený plán stanovuje prepravnú cestu a vlaky, ktorými je daná zásielka prepravovaná. Preprava jednotlivých vozňov je riešením prepravných potrieb trhu a je výhodná pri prepravách menšieho počtu zásielok do viacerých destinácií.


Ucelené vlaky:

Uvedený produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú prepraviť väčšie množstvo tovaru. Hlavnou výhodou uceleného vlaku je kratší prepravný čas v porovnaní so systémom prepravy jednotlivých vozňov.

Našim zákazníkom ponúkame tieto základné typy ucelených vlakov:

Priamy ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky z jednej odosielacej stanice od jedného odosielateľa do jednej stanice určenia pre jedného prijímateľa.

Skupinový ucelený vlak – vlak prepravujúci skupiny zásielok od jedného odosielateľa pre viacerých prijímateľov, resp. skupiny zásielok od viacerých odosielateľov pre jedného prijímateľa bez preraďovania vozňov do iných vlakov

Rozptylový ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky od jedného odosielateľa z jednej odosielacej stanice pre viacerých prijímateľov do viacerých staníc určenia, pričom v cieľovej stanici vlaku dochádza k preraďovaniu vozňov do rozvozných vlakov.

Zhromaždený ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky od viacerých odosielateľov z viacerých odosielacích staníc pre jedného prijímateľa do jednej stanice určenia, pričom jednotlivé zásielky sú zhromažďované regionálnymi zbernými vlakmi v dohodnutej stanici, kde následne dochádza k vytvoreniu uceleného vlaku.


 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com