Služby pre železničné podniky

Služby pre železničné podniky

ZSSK CARGO ponúka železničným podnikom možnosť využívania servisných zariadení určených na výdaj pohonných hmôt (nafty) pre železničné koľajové vozidlá (ŽKV). Služby sú ponúkané v zmysle Zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach:

Výdaj nafty priamo do nádrže ŽKV

Cenník služieb:

 • Celková cena pre odberateľa, ktorý nemá so ZSSK CARGO uzatvorenú zmluvu o nákupe pohonných hmôt bude vypočítaná na základe aktuálnej nákupnej ceny a marže na základe dopytu (objednávky) od odberateľa,
 • Nákupná cena motorovej nafty sa mení v závislosti od vývoja ceny na burze (spravidla raz týždenne),
 • Marža pri predaji pohonných hmôt do ŽKV v ZSSK CARGO je:
  a., 10 % pre odberateľov bez zmluvy na nákup pohonných hmôt od ZSSK CARGO (predaj iba na základe objednávky),
  b., 7 % pre odberateľov so zmluvou na nákup pohonných hmôt od ZSSK CARGO pri ročnom objeme do 1 000 000 litrov motorovej nafty vrátane,
  c., 5,5 % pre odberateľov so zmluvou na nákup pohonných hmôt od ZSSK CARGO pri ročnom objeme nad 1 000 000 litrov motorovej nafty.

  Marža pokrýva náklady ZSSK CARGO na prevádzku výdajných stojanov, obsluhu pri príjme pohonných hmôt z koľajovej cisterny do nádrží, celopodnikovú réžiu a primeraný zisk,

  K celkovej cene bude uplatnená DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov,

  Objednávku na nákup pohonných hmôt od ZSSK CARGO zasielajte na: Cargo.U40@zscargo.sk a v kópii kontaktnej osobe za pracovisko, kde bude uskutočnený výdaj do ŽKV.

Pracoviská so servisným zariadením a kontaktné osoby

Všeobecné obchodné podmienky

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com