Legislatíva

iconLegislatíva

Zákon o dráhach č. 513/2009
Zákon o doprave na dráhach č. 514/2009
 
Licencia na vykonávanie služieb železničnej dopravy
 
 

Štandardy kvality dodávanej elektriny, tepla a poskytovaných služieb

ROK 2024

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2023

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

ROK 2023 - 2024

Ceny tepla

Štandardy a rozhodnutia ÚRSO - archív

 

Bezpečnostné osvedčenie dopravcu

Protispoločenská činnosť 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com