Rôzne prístupy k opravárstvu v európskej nákladnej železničnej doprave

Rôzne prístupy k opravárstvu v európskej nákladnej železničnej doprave

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., založila začiatkom roka novú dcérsku spoločnosť Depo Services, a. s. Vďaka tomuto kroku sa ZSSK CARGO chce koncentrovať primárne na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť – prepravu nákladov po železnici. Novo vzniknutá opravárenská spoločnosť sa zameria na efektívne poskytovanie technických opráv a údržby ŽKV, už nielen pre ZSSK CARGO, ale aj pre ostatných hráčov na trhu. Hoci na Slovensku je tento prístup novinkou, v Európe ide o bežnú prax. Pozrime sa na to, ako k tejto problematike pristupujú v ďalších krajinách Európy.

Rakúsko

O technický stav vozového parku rakúskych štátnych železníc sa stará dcérska spoločnosť ÖBB -Technische Services-GmbH (ÖBB-TS). Je súčasťou skupiny ÖBB Group: 75% podiel v nej má spoločnosť prevádzkujúca osobnú dopravu, ÖBB-Personenverkehr AG, 25% vlastní nákladný prepravca, Rail Cargo Austria AG. Firma zamestnáva asi 4 000 ľudí, v Rakúsku je situovaná do 22 lokalít a v zahraničí má tri filiálky. Ročne cez jej prevádzky prejde 22 500 koľajových vozidiel od takmer 230 zákazníkov z 15 krajín Európy.

Poľsko

Pre poľského nákladného železničného dopravcu zabezpečuje údržbu a opravy 100% dcérska spoločnosť PKP CargoTabor. Pôvodne, v roku 2013, vznikli tri rôzne spoločnosti:  zamerané na opravy a údržbu vagónov, rušňov a elektrických rušňov a dvojkolies. Tie sa v júli 2014 spojili do jednej samostatne firmy, ktorá dnes poskytuje svoje služby v 15 dielňach po celom Poľsku. 

Maďarsko

V Maďarsku vstúpil do bývalého štátneho dopravcu strategický investor, Rail Cargo Group a od roku 2008 je, pod názvom Rail Cargo Hungaria, jeho právnym nasledovníkom. Svoje vozne opravuje v samostatne vyčlenenej spoločnosti Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.(TS Hungaria). K údržbe rušňov sú využívané kapacity materskej rakúskej spoločnosti, alebo dielní ktoré spoločne vlastnia MÁV-START a ÖBB-TS: TS-MÁV Gépészet Services Kft.

Belgicko

Ani belgický Lineas nevlastní svoje údržbárske kapacity. Na opravách svojho vozňového a rušňového parku spolupracuje s 25 certifikovanými dielňami naprieč Európou, pričom Lineas len koordinuje, aby ich, ale aj zákaznícke koľajové vozidlá, boli opravené načas a správne.

Francúzsko

Francúzsky štátny dopravca aktuálne prechádza reštrukturalizáciou, ktorej výsledkom by mal byť vznik novej nákladnej spoločnosti, zatiaľ pomenovanej New Fret a novej samostatnej spoločnosti pre údržbu a opravy koľajových vozidiel, New Maintenance. Do oboch by mal vstúpiť menšinový akcionár.

Taliansko

V Taliansku v rámci skupiny FS Italiane Group a jej nákladnej divízie Polo Mercitalia funguje aj samostatná spoločnosť zameraná na údržbu – Mercitalia Maintenance. V nej sú zastúpené spoločnosti Mercitalia Rail ako nákladný železničný dopravca a Lucchini RS ako firma špecializovaná na technickú údržbu.

Nemecko

V DB Cargo AG je za údržbu zodpovedná divízia údržby a nejedná sa o samostatne vyčlenenú firmu. Má 26 dielní a 58 mobilných tímov, ktoré zabezpečujú údržbu a opravy rušňov a vozňov po celom Nemecku. Keďže firma má silné zastúpenie naprieč Európou, s opravami a údržbou jej pomáha 11 technických centier v Európe: po tri v Poľsku a vo Veľkej Británii, dva v Španielsku, a po jednom v Rumunsku, Bulharsku a Francúzsku.

Švajčiarsko, Švédsko

SBB Cargo poskytuje služby údržby vo vlastných dielňach v štyroch lokalitách po celom Švajčiarsku: Muttenz, Brig, Dietikon a Chiasso. Podobne je tomu aj u švédskeho štátneho dopravcu, Green Cargo, ktorý si taktiež opravuje koľajové vozidlá v interných dielňach spoločnosti.

Česko

Pre ČD Cargo zabezpečuje údržbu koľajových vozidiel Odbor údržby a opráv. Opravne spadajú pod strediská údržby koľajových vozidiel (SOKV) v Ostrave, Ústí nad Labem a v Českých Budějoviciach. Tieto úseky nie sú samostatnými spoločnosťami. Materská spoločnosť České Dráhy uvažovala o zriadení samostatnej dcérskej spoločnosti ČD Technik pre opravu koľajových vozidiel osobnej dopravy, no v máji 2023 od tohto zámeru ustúpila.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com