Investície do prekládky v Čiernej nad Tisou pomôžu exportu ukrajinského obilia

Investície do prekládky v Čiernej nad Tisou pomôžu exportu ukrajinského obilia

ZSSK CARGO je pripravená zvýšiť svoje prekládkové a prepravné kapacity na hranici s Ukrajinou, aby pomohla zvýšiť objemy tranzitu alebo dovozu ukrajinských agroproduktov. Generálny riaditeľ ZSSK CARGO Roman Gono to konštatoval počas včerajšej návštevy podpredsedu Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisa Dombrovskisa, ministra dopravy SR Pavla Lačariča a ministra pôdohospodárstva SR Jozefa Bíreša v prekládkovej stanici Čierna nad Tisou a v kontajnerovom prekladisku v Dobrej.
ZSSK CARGO má možnosti, aby navýšilo kapacity, potrebuje však podporu na prípadné investície do vozňov, prekládky, techniky či legislatívnu podporu. Takýmto spôsobom je spoločnosť pripravená napomôcť prepravám obilia z Ukrajiny, ktoré sú od leta zablokované, keďže trasa cez Čierne more je uzavretá. ZSSK CARGO predpokladá, že tento rok prepraví z Ukrajiny okolo jedného milióna ton agroproduktov a v prípade záujmu je schopná zvládnuť na budúci rok aj vyššie objemy.
- Dnes sme mali príležitosť prezrieť si prekladisko v Čiernej nad Tisou a terminál v Dobrej. Ako sa prekladajú a prepravujú ukrajinské agroprodukty, aké sú kapacity prekládky, úzke miesta a ako by bolo možné zabezpečiť rýchlejšiu prepravu ukrajinského tovaru cez hranicu. Cez takzvané koridory solidarity po železnici sa prepravuje 10 až 15 percent z celkového množstva exportu ukrajinských agroproduktov. Európska komisia intenzívne a aktívne pracuje, aby sa tieto objemy mohli zvýšiť, - uviedol V. Dombrovskis v Čiernej nad Tisou.
Cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF) je aktuálne schválená investícia 130 miliónov eur spolu pre Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko na zvýšenie kapacít prekládky a zintenzívnenie prepráv cez hranice. Spolufinancovanie EÚ predstavuje 68 miliónov eur, súčasťou financií je obstaranie kontrolného skenera pre Čiernu nad Tisou.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com