Výberové konanie na obsadenie funkcie GENERÁLNY RIADITEĽ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Výberové konanie na obsadenie funkcie GENERÁLNY RIADITEĽ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., vyhlasuje na deň 24. 4. 2024 výberové konanie na obsadenie funkcie GENERÁLNY RIADITEĽ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Termín pre písomné doručenie prihlášky do výberového konania s požadovanými prílohami - do 15. 4. 2024. Bližšie informácie o výberovom konaní a zásadách výberového konania v ZSSK CARGO nájdete na:

Informácia o výberovom konaní
Zásady výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com