Zástupcovia EK v TKD Dobrá a v Čiernej nad Tisou

Zástupcovia EK v TKD Dobrá a v Čiernej nad Tisou

22. apríla navštívili TKD Dobrá a prekladisko Čiernu nad Tisou predstavitelia Európskej komisie, útvaru pre mobilitu a dopravu, spolu so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy SR Denisou Žilákovou. ZSSK CARGO hosťom predviedla prekládku viacerých druhov tovarov, od plechov, zvitkov plechov, obilia, paletizovaného tovaru, až po železnú rudu. V TKD Dobrá boli pristavené plošinové vozne s rôznymi typmi nadstavieb na prepravu spomínaných komodít, ale aj na prepravu cementu v cisternách, či dreva na nadstavbách s klanicami.
Účelom návštevy zástupcov EK bolo dozvedieť sa priamo na mieste viac o projekte rozvoja terminálu v Dobrej a prekladísk v Čiernej nad Tisou. Ako priblížila štátna tajomníčka Denisa Žiláková, ide o projekt, ktorý má byť súčasťou podpory Ukrajine, ktorú deklarovala slovenská vláda. Cieľom je nielen zrekonštruovať infraštruktúru prekladísk, ale aj obnoviť vozňový park, modernizovať prekládkové mechanizmy a rampy, ako aj vybudovať nové skladové priestory. Projekty sa už začali pripravovať, po ich schválení by mohla EK poskytnúť v priebehu dvoch až troch rokov na ich realizáciu prostriedky vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Práve preto aktuálne prebiehajú technické mítingy s EK, na ktorých sa majú preukázať nielen technické riešenia, ale aj dôležitosť a výhody takýchto investícií. Pokiaľ ide o ich význam, okrem modernizácie a navýšenia kapacít prekládky budú hrať významnú úlohu aj pri modernizácii Ukrajiny po skončení vojnového konfliktu, keď sa počíta s výrazným zvýšením reverzných tokov tovarov v smere zo západu na východ.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com