Vznik našej dcérskej opravárenskej spoločnosti - DEPO SERVICES - sa blíži k úspešnému koncu

Vznik našej dcérskej opravárenskej spoločnosti - DEPO SERVICES - sa blíži k úspešnému koncu

Ako súčasť ozdravného balíka ZSSK CARGO sa nám počas ostatných rokov podarilo zrealizovať celý rad krokov, ktoré v konečnom dôsledku priniesli hmatateľné výsledky. Jedným z benefitov reštrukturalizačného plánu, ktorý pocítili všetci naši zamestnanci, je i júlový nárast všetkých miezd o 150 €, najvyšší nárast miezd za posledné obdobie.

Zavŕšením schváleného dlhodobého postupného procesu implementácie ozdravných krokov v ZSSK CARGO je aj odčlenenie služieb údržby a opravárenstva železničných koľajových vozidiel do samostatnej spoločnosti. Cieľom tohoto kroku je zabezpečenie celkovo vyššej efektivity opravárenstva a poskytovanie kvalitnejších služieb zákazníkom. Veríme, že len tak budeme schopní lepšie riadiť procesy opráv a oveľa pružnejšie reagovať na požiadavky trhu.

ZSSK CARGO, vďaka týmto organizačným zmenám, reflektuje na aktuálne trendy transformácie, ktoré prebehli, alebo prebiehajú aj v iných spoločnostiach vo vyspelej Európe. Opravárenstvo tam tiež spravidla nie je priamou súčasťou portfólia železničných dopravcov, ale je zabezpečované samostatnými spoločnosťami.

Chceme jednoznačne ubezpečiť všetkých zamestnancov, že sa o svoju prácu nemusia báť. Naopak, vďaka reštrukturalizácii vytvoríme vhodnejšie podmienky pre rozvoj opravárenskej činnosti a ich vlastný profesijný rast. Zostanú im tiež zachované všetky sociálne istoty a benefity. Po definitívnom schválení a stanovení presného dátumu odčlenenia sme pripravení realizovať sériu osobných stretnutí vedenia spoločnosti so všetkými dotknutými zamestnancami.

Našich zamestnancov na každej pozícii si veľmi vážime a veríme, že krokom, ktoré robíme, rozumejú.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com