Slovensko zostáva v pohybe! Aj vďaka nám!

Slovensko zostáva v pohybe! Aj vďaka nám!

Každodenné fungovanie a mobilita miliónov ľudí na Slovensku by bola ťažko predstaviteľná bez pravidelného zásobovania distribučných centier benzínom a naftou.

Keď vkladáme tankovaciu pištoľ do ústia nádrže nášho auta, málokto z nás sa zamyslí nad tým, akú cestu má palivo už za sebou, kým sa uskladnilo v podzemných nádržiach čerpacej stanice. Na posledných kilometroch, alebo v blízkosti rafinérií zabezpečujú logistiku hlavne kamióny. No pri doprave na distribučné miesta, ktoré sú od rafinérie vzdialenejšie, sa dodávatelia spoľahnú na zásobovanie vlakmi ZSSK CARGO.

Z bratislavskej rafinérie do distribučných stredísk

Veľa sa hovorí o negatívnom vplyve emisií z dopravy, no takmer nikdy sa nespomína efektívny logistický reťazec distribúcie palív, z ktorého by si iné odvetvia mohli brať príklad. Maximálne totiž využíva výhody všetkých druhov dopravy: kde je možné, ide surovina aj výrobky potrubím. Na veľké vzdialenosti sa používa železničná doprava. A rozdrobenú distribúciu na mnohé odberné miesta do vzdialenosti približne 200 km zabezpečuje cestná doprava.

Na západnom Slovensku sa palivá z najväčšej slovenskej rafinérie v Bratislave dopravujú priamo kamiónmi z továrne. Inde na to slúžia distribučné strediská. Jedno sa nachádza v Stožku pri Zvolene, kam z rafinérie vedie potrubie. Z tunajších zásobníkov sa palivá prečerpávajú do ucelených vlakov, ktoré pravidelne vyrážajú po južnej železničnej vetve až do Kapušian pri Prešove. ZSSK CARGO nasadzuje vlastné vozne aj trakciu na tento výkon. Zo Stožku pravidelne vyrážajú zdvojené rušne radu 756, ktoré ložený vlak potiahnu po neelektrifikovanej časti trate. Štafetu potom prevezme jedna z elektrických dvojičiek radu 131, aby na záverečný úsek trate opäť odovzdala štafetu motorovej trakcii, ďalšie zdvojené rušne náklad potiahnu až do distribučného centra pre východ republiky.

Z Bratislavy vyrážajú na východ Slovenska aj priame ucelené vlaky. V plne elektrickej trakcii sú vedené hlavnou trasou, či už do Kapušian, alebo do druhého úložiska v Trebišove. Toto úložisko sa, v prípade palív vyrobených z ropy bez ruského pôvodu, využíva aj na zásobovanie Ukrajiny pohonnými hmotami.

Z Čiech na juh aj východ Slovenska

Poľský výrobca pohonných hmôt a momentálna štvorka na slovenskom trhu v priebehu minulého roka výrazne posilnil svoju pozíciu s ambíciou stať sa druhým najsilnejším hráčom na našom palivovom trhu. Zásobovanie slovenského trhu zabezpečuje z českej rafinérie. Využíva k tomu dve distribučné strediská: jedno na západnom Slovensku a druhé na východe. Na východ Slovenska týždenne prídu až štyri ucelené vlaky s pohonnými hmotami.

Západné a stredné Slovensko pokrýva distribučné stredisko na juhu Slovenska. Tu ZSSK CARGO zabezpečuje aj pristavenie vlakových súprav na vlečku distribučného centra v rámci svojich komplexného servisu, ktorý zahŕňa aj vlečkové služby.

Palivá aj v skupinách vozňov

Pohonné hmoty sa do distribučných stredísk nedostávajú len v ucelených vlakoch. My, ako jediný celosieťový nákladný železničný dopravca na Slovensku, dokážeme svojimi službami pokryť aj zásobovanie pomocou skupín vozňov. Tak je tomu v prípade distribučného skladu na severovýchode Slovenska. V stanici, kde končí priebežný vlak, sa záťaž z hlavnej trate odkloní na vedľajšiu trať, k miestu distribučného skladu. Miestny manipulačný vlak, vedený zvyčajne „favoritmi“, dieselovými rušňami radu 731, nielen obsluhuje tunajšie nákladiská dreva či zásobuje miestnu vlečku jednotlivými cisternovými vozňami s hnojivami. Významnú časť jeho vyťaženia tvoria skupiny až 9 vozňov s pohonnými hmotami, ktoré pristavuje na vlečku distribučného skladu.

Zákazníci ZSSK CARGO, ale aj všetci ľudia sa tak môžu spoľahnúť, že na Slovensku bude vždy zabezpečená bezproblémová mobilita. Deti sa ráno dostanú autobusmi do škôl, obchody budú zásobené potravinami, poľnohospodári s traktormi vyrazia na polia, cestári budú môcť sprejazdniť cesty, doručovacie služby dovezú objednané balíčky a každý bude môcť autom vyraziť za prácou, či s rodinou za oddychom. A to všetko aj vďaka nákladnej železničnej doprave v réžii ZSSK CARGO.

Zaujíma vás viac?

Pre akékoľvek otázky a obchodné ponuky pre segment železničnej dopravy chémie a ropných produktov je vám k dispozícii naša komoditná manažérka Zuzana Korušiak Vargová (tel. +421 910 782 538, e-mail: vargova.zuzana@zscargo.sk).

 

Foto: Šimon Pjaták, Orsolya Nagy Szerencsés, ZSSK CARGO

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com