Čierna nad Tisou

Čierna nad Tisou

Prechod                      

Čierna nad Tisou / Čop

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: Prechod Čierna nad Tisou - Čop rozchod 1520 mm :
tel.: +421 56 229 2303 Agent ŠR
tel.: +421 56 229 2415 Colný zástupca ŠR

Prechod Čierna nad Tisou - Čop rozchod 1435 mm :
tel.: +421 56 229 2458 Colný zástupca NR
tel.: +421 56 229 2473 Komerčno - špedičný pracovník NR
tel.: +421 56 229 2312 Prepravný dispečer VSP
tel.: +421 56 229 2315 Ústredný dispečer VSP
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
Denne od 06:00 do 18:00 hod. a od 20:00 do 06:00 hod.
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
Každý kalendárny deň okrem soboty, nedele a sviatkov 
od 07:30 hod. do 15:30 hod. 
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                     Ministerium für Umweltschutz der Ukraine
                                     Vasylia Lypkivskoho St. 35
                                     UA-03035 Kiew
                                     Tel.:  +380 44 206 31 55
                                     Fax:  +380 44 206 31 15

Otvorený pre zásielky rádioaktívnych látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                   Staatskomitee für nukleare Regulierung der Ukraine
                                   wul. Arsenalna 9/11
                                   UA-01011 Kiew
                                   Tel.:  +380 44 254 34 51
                                   Fax:  +380 44 254 33 11

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com