Slovenské Nové Mesto

Slovenské Nové Mesto

Prechod

Slovenské Nové Mesto / Sátoraljaújhely

Pracovná doba na PPS: PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
Kontakty na PPS: 00421 902 990 716, +421 55 229 4493 Vozňový disponent
e-mail: ilkova.janetta@zscargo.sk
tel.: 00421 55 229 2168 CKP Košice
e-mail: agentpk.Cana@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                              ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                              Igazgatásrendészeti Főosztály
                              Rendészeti Osztály
                              HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani. Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
 

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com