Medzilaborce

Medzilaborce

! Uzavretie pohranično priechodovej stanice Medzilaborce – Lupków od 14.01.2011 podľa ZAN-u 5-56-2011 !

! Zrušenie ZANu pre pohraničný priechod Medzilaborce – Lupków; oznam PKP !

! Cez túto PPS nie sú povolené prepravy NT tried: 5.2 (organické peroxidy), 6.2 (infekčné látky), 7 (rádioaktívne látky) a 9 (rôzne nebezpečné látky a predmety) !

Prechod                                         

Medzilaborce / Lupków

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Strážske
tel.: +421 911 912 011
e-mail: Vozdisp.Strazske@zscargo.sk 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Len pre dohodnuté prepravy

Uzavretý:
- pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
- pre zásielky kombinovanej dopravy
- návesové súpravy vrátane vozňov Ro–La.
- pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na jeden vozeň.
- pre prepravné pomôcky.
- pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6 t/os.
- zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkam.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com