Lenartovce

Lenartovce

Prechod               

Lenartovce / Bánréve

Pracovná doba na PPS: Po, St, Pia 07:00-19:00 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 47 229 5256  Špedičný disponent
e-mail: Sped.DispBanreve@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina: 
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                          ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                          Igazgatásrendészeti Főosztály
                          Rendészeti Osztály
                          HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com