Plaveč

Plaveč

! Otvorenie pohranično priechodovej stanice Plaveč od 15.01.2011 podľa rušiaceho ZAN-u 19-2151-2011 !

Prechod

Plaveč / Muszyna

Pracovná doba na PPS: Po - Ne 07:00 - 18:00, 19:00 - 05:00 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 52 229 4148 Špedičný disponent
e-mail:  Sped.DispPlavec@zscargo.sk
tel.: +421 52 229 4144 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: agentPK.Plavec@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.

Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň. Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com