Skalité

Skalité

! Po Úprave miestnych podmienok pre pohraničný priechod Skalité/Zwardoň je dovolená cez tento pohraničný priechod preprava zásielok RID tried 6.1, 6.2, 8 a 9 na dobu neurčitú !

Prechod

Skalité / Zwardoń

Pracovná doba na PPS: Neobsadené, add hoc na základe požiadavky od kontrolného dispečera
Kontakty na PPS: tel.: +421 41 229 6499 Agent priechodovej kancelárie,
tel.: +421 41 229 6479 Agent priechodovej kancelárie
e-mail: PPS.Cadca@zscargo.sk, AgentPK.Cadca@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia pre ucelené vlaky.

Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.

Otvorený pre zásielky kombinovanej dopravy:
                                 1. zásielky v režime Intercontainer,
                                 2. veľké kontajnery,
                                 3. návesové súpravy (okrem vozňov Ro -La).

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com