Maťovce

Maťovce

Prechod

Maťovce

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 2297 309 Colný zástupca,
tel.: +421 56 229 7312 Agent prechodovej kancelárie,
tel.: +421 56 229 7186 Referent TK,
tel.: +421 56 229 7300 Ved. odd. prevádzky Maťovce a EVO
tel.: +421 56 229 7303 Ved. obv. prechod. kancelárie, šped. a komercie
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Rastlinno-lekárska služba len na vyžiadanie v prac. dni.

Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit).

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.

Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com