Lúky pod Makytou

Lúky pod Makytou

Prechod

Lúky pod Makytou / Horní Lideč

Pracovná doba na PPS: pracovisko PPS H.Lideč neobsadené, poverená stanica je prac. Púchov,
obsadené Po-So 06:00-18:00
Kontakty na PPS: Agent PK Púchov: tel.: +421 42 229 7498,
e-mail: PPS.horniLidec@zscargo.sk;Kalkulant.Puchov@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Poverená stanica Púchov.
Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com