Petržalka

Petržalka

Prechod

Petržalka/ Kittsee

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 2 2029 5539 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: agentPK.BAPetrzalka@zscargo.sk , agentPK.BAPetrzalka2@zscargo.sk
tel.: +421 2 2029 3252 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: agentPK.ABBAVychod@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat, pokiaľ v ojedinelom prípade nebude zúčastnenými železnicami odsúhlasená výnimka.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení. Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com